Skyvegrind 5m med motor

Skyvegrind 5m med motor

Skyvegrind gir trygg sikring av byggeplassen. Skyvegrinden er montert på betongfundament, som gjør den svært fleksibel og lett kan flyttes fra ett prosjekt til et annet.

 

Høyde 2m

Lysåpning 5m

Totalbehov for fri åpning: 12,3 m

Vekt 750kg + stolpe 112k

Grinden leveres ihht gjeldene HMS krav.