Heavy duty-gulv

Dette er den beste løsningen når teltgulv skal bygges opp og avrettes.

Heavy duty-gulvet er dimensjonert for en belastning på 500kg/m2.