Byggjerder

Byggjerder som er enkle å håndtere – sammen med franske gjerder er dette det naturlige valg for deg som skal sette opp byggeplass eller arrangere konsert, festival, idrettsarrangementer eller andre offentlige tilstelninger. Byggjerdene våre er av høyeste kvalitet, og avrundet ende gjør skjøtene 70% sterkere. Se også byggjerde med duk  og gangport til byggjerde i galleriet.

Høyde 2 meter – bredde 3,5 m

Kategori: