Moduler/arbeidsbrakker

Vi har nye moduler som kan brukes til kontorcontainere, dobbeltsal, midlertidig lokale, smøreboder osv.

Ta kontakt for mer informasjon!