Festivalgjerde og byggjerde

Utleiepartner tilbyr solide publikumsgjerder i ulike utførelser. Dette er gjerder som gir effektiv avgrensning og kontroll av menneskemengder, f.eks. ved gjennomføring av festivaler, konserter, idrettsarrangement etc. Gjerdene er også godt egnet for enklere avsperring ved byggearbeid