Miljøpolicy

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

● Redusere restavfall.
● Ha sosiale aktiviteter for de ansatte flere ganger i året.
● Være en trygg og god arbeidsplass.

For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak:

● Mange leverandører tilbyr returordninger for avfall. Vi skal gjøre oss kjent med det. Byggeleder/ prosjektleder skal vurdere dette i hvert enkelt prosjekt.
● Ha medarbeidersamtaler hvert annet år. Lytte til de ansatte.

Vi ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.

Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventninger dere har til Utleiepartner i årene fremover.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Utleiepartner?
Send forslag til miljo@utleiepartner.no